Podstawowa stacja kontroli pojazdów MOTO-RYŚ Kraków

Badania techniczne wykonywane na naszej stacji prowadzone są za pomocą nowoczesnego sprzętu komputerowego przez wykwalifikowany personel. Nowoczesne stanowisko diagnostyczne pozwala na sprawdzenie każdego pojazdu do 3,5 tony. Służymy fachową pomocą w zaplanowaniu ewentualnych napraw.

Umów się na badanie techniczne na naszej stacji diagnostycznej, a przeprowadzimy je bez kolejki w dogodnym dla Ciebie terminie!


Stacja Kontroli Pojazdów MOTO-RYŚ prowadzi działalność na podstawie posiadanych zaświadczeń wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. Podstawą do ich wydania było posiadanie certyfikatów Instytutu Transportu Samochodowego.

Stacja diagnostyczna uzyskała Decyzje Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzające zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez obowiązujące przepisy prawa.

Badania techniczne przeprowadzane są przez wykwalifikowanych diagnostów którzy posiadają imienne uprawnienia nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Uprawnienia stacji diagnostycznej nr KR/100/P.